Cecilia Hage har sin hemvist i Solna utanför Stockholm. Sin musikaliska utbildning påbörjade hon på Södra Latins gymnasium och har därefter studerat 3 år vid Kulturamas klassiska sånglinjer och Operastudio 67 för att sedan studera vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Teknikstudier har huvudsakligen skett hos Vivan Burman och studier i tidig musik för Lena Suzanne Norin.

Cecilia har ett brett arbetsfält och sjunger i flera genrer från tidig musik och opera till visor och jazz.

Hon har medverkat i ett flertal operaföreställningar och bl.a. gjort rollen som Papagena och Första Damen i Mozarts Trollflöjten. Hon är verksam i ensembler som "Trio Frottola" och "Timeless" och har varit med och arrangerat en mängd konserter samt varit projektledare för redaktion och utgivning av nothäftet "Gömda Skatter" utgivet av föreningen Evterpe - kvinnor i Musik.